Två gånger om året arrangerar Yh-förbundet två konferenser i form av YH-Forum. Syftet är skapa dialog och utbyte mellan medlemmar kring aktuella frågor inom Yrkeshögskolan. Målet är även att bidra till att utveckla utbildningsanordnaren inom utbildningsformen yrkeshögskoleutbildning.

För att delta på YH-Forum måste din organisation vara medlem i Yrkeshögskoleförbundet.