Bli medlem i Yrkeshögskoleförbundet du också!

Förbundet är öppen för juridiskt ansvariga anordnare av, samt utbildnings- och näringslivsorganisationer som verkar för, utbildningar inom yrkeshögskolan. Medlemssökande organisation som ej är juridiskt ansvarig anordnare av utbildning inom ramen för Yrkeshögskolan prövas av styrelsen.

Medlemskapet är differentierat enligt beslut fatta vid medlemsmötet 2013-11-21 och ser ut på följande sätt:

  • Medlemsnivå 1 (För anordnare med  1 – 3 yrkeshögskoleutbildningar) avgift: 2 800 kr
  • Medlemsnivå 2 (För anordnare med  4 – 9 yrkeshögskoleutbildningar) avgift: 5 600 kr
  • Medlemsnivå 3 (För anordnare med  fler än 10 yrkeshögskoleutbildningar) avgift: 8 400 kr

Med yrkeshögskoleutbildningar menas här aktuella starter under aktuellt verksamhetsår.
Medlemskapet registreras per organisationsnummer, dvs. ett medlemskap per organisationsnummer.

Bli medlem genom att fylla i uppgifter nedan:

Anmälan medlem