Yrkeshögskoleförbundet

  • img_1618
  • yh-forum

För samarbete inom Yrkeshögskolan!

Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan. Förbundet driver frågor som rättssäkerhet för utbildningsanordnare, fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen yrkeshögskola.


 Senaste nytt

Ändra era betaluppgifter till YHF
Ni har nog märkt att fakturor gällande medlemsavgift har skickats ut under våren. Vi ber er att uppmärksamma att vi numera inte har Föreningshuset som handhar våra fakturor och inbetalningar av dessa, så vänligen ändra detta i era system. Föreningshu[...]
Yrkehögskoleförbundet önskar trevlig sommar
Vi kommer att hålla semester fram till den 10 juli. Tills dess önskar vi våra medlemmar en trevlig sommar och vi ser framemot att höra ifrån er efter semestrarna. Soliga hälsningar, Styrelsen[...]
Information från senaste mötet med MYh!
Här kommer minnesanteckningarna från senaste mötet, den 5 maj, med MYh som Yrkeshögskoleförbundet genomförde tillsammans med SAUF. Ni hittar dessa under medlemssidorna. Vi genomför regelbundna mötet för att upprätthålla dialog i arbetet med yrkes[...]
Ny hemsida för yrkeshögskoleförbundet
Vår hemsida är i stort behov av förnyelse för att bli mer läsbar och interaktiv. Det ska finnas intressanta saker att läsa och möjlighet att påverka inriktningen på det arbete som styrelsen gör. Nu vill vi höra era idéer om vad vår hemsida ska [...]
Remissvar till Myndigheten för yrkeshögskolan
Yrkeshögskoleförbundet har blivit inbjuden att svara på en remiss om föreskrifter om särskilda förkunskaper och villkor för utbildningar till trafiklärare. Svaret ska vara MYH tillhanda den 2 maj och vil vill gärna att ni medlemmar kommer med synpunk[...]