Yrkeshögskoleförbundet

För samarbete inom Yrkeshögskolan!

Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan. Förbundet driver frågor som rättssäkerhet för utbildningsanordnare, fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen yrkeshögskola.


 Senaste nytt

 

Förtydligande av Yrkeshögskoleförbundets nationella Utbildningsledarutbildning

Med anledning av att det har kommit många frågor till yrkeshögskoleförbundet om vilken Utbildningsledarutbildning som anordnas av förbundet i samverkan med Myndigheten för yrkeshögskolan vill vi förtydliga detta med följande information.

Yrkeshögskoleförbundets Utbildningsledarutbildning är en diplomutbildning framtagen av YH-förbundet i dialog med MYh och anordnare från hela Sverige. Det är den enda officiella och erkända av MYh, utbildningen för personal som arbetar inom yrkeshögskolan. Det betyder att det är en utbildning som genom att den är öppen för alla, genomförs via yrkeshögskoleförbundet och blir därmed den utbildning som Myndigheten för yrkeshögskolan kan samarbeta med.

En referensgrupp bestående av utbildningsanordnare i Sverige, representanter från privat och offentlig verksamhet, små och stora, högskola och Myndigheten för yrkeshögskolan har arbetat fram utbildningens lärandemål, kursinnehåll, kurslitteratur och hur utbildningen kvalitetssäkras.

Referensgruppen kommer att utvecklas till ett permanent rådgivande och utvecklande grupp för Utbildningsledarutbildningen.

Att vara utbildningsledare inom yrkeshögskolan är en komplex roll som ställer krav på kvalitetsmedvetande och god överblick. För att nå framgång i rollen behövs en levande utbildning som följer lag och förordning och utvecklas i takt med arbetslivets krav, samtidigt som den tillgodoser de studerandes behov.

För att få tillgång till kursplaner, anmälan av deltagare, bank av utbildare och diplom till examinerade deltagare tar Yrkeshögskoleförbundet en administrativ kostnad på 1000 kr/deltagare.

Vid frågor om Utbildningsledarutbildningen kontakta:

Anders Wikström, anders.wikstrom@yhf.se, mobil: 070-290 15 38

Karin Wirdheim, karin.wirdheim@yhf.se, mobil: 070-433 66 48

 

Motion från medlem
Till medlemsmötet på Yh-forum den 25 november har det inkommit en motion från Liv Flink, Medieinstitutet som är ett förslag att arbeta med ett gemensamt förhållningssätt i validering och bedömning av reell kompetens. Läs motionen med bilaga på med[...]
Anteckningar från YHF:s möte med MYh
Nu finns anteckningar från Yrkeshögskoleförbundet och Almegas möte med MYh den 27 september 2017 på medlemssidorna. Den här gången var det Jenny Sörby från MYh som antecknade. De frågor som inte hanns med att diskutera finns som svar från MYh i en[...]
forts. svar på frågor om Utbildningsledarutbildningen
Svar på frågan om certifierad utbildare: Vill och kan du vara utbildare på Utbildningsledarutbildningen vill vi att du skickar in ditt CV för godkännande av styrelsen därefter lägger vi det i vår bank med utbildare som nätverken kan kontakta. &[...]
Inkomna medlemsfrågor, frågor och svar om Utbildningsledarutbildningen
    Kan det vara flera utbildare under en och samma utbildning (UL-utbildningar) att man tar olika moment? Det går bra. Jag arbetar som yrkesutbildningssamordnare inom Komvux, men vill gärna rusta mig för att även kunna arbeta in[...]
Välkommen Diana!
Sedan augusti har Jenny börjat lämna över sitt arbete till Diana Tapook. Från och med idag finns inte Jennys @yhf.se-mail, utan vi hänvisar er till info@yhf.se eller diana.tapook@yhf.se Vi jobbar för att ändra dessa uppgifter på hemsidan och att e[...]
Arkivet