Yrkeshögskoleförbundet

  • img_1618
  • yh-forum

För samarbete inom Yrkeshögskolan!

Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan. Förbundet driver frågor som rättssäkerhet för utbildningsanordnare, fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen yrkeshögskola.


 Senaste nytt

Händer i Stockholm
Den 29 mars är det Yh-mässa på Norra Latin i centrala Stockholm. Mer info på Studentum https://www.studentum.se/yhmassan/Foeranmaelan_till_Yrkeshoegskolemaessorna_2017__d11522.html[...]
Välkomna till vårens YH Forum den 22 mars!
Det är spännande tider med alla förändringar som har aviserats inom yrkeshögskolan. Hur kommer nya lagar och förordningar påverka oss yrkeshögskoleanordnare? ”Vår” minister Anna Ekström kommer och talar bl a om yrkeshögskolans centrala roll i arbe[...]
Varumärkesmätning YH 2016
Läs översikten av resultat och slutsatser från MYH Varumärkesmätningen 2016 här.[...]
Möte med MYH
Under våren kommer styrelsen för Yrkeshögskoleförbundet genomföra ett antal träffar med Myndigheten för yrkeshögskolan med anledning av de många förändringar och nyheter som är på gång inom yrkeshögskoleverksamheten. Det första mötet ägde rum den [...]
Yhf:s utbildningsledarutbildning
Nu kommer riktlinjerna om hur en Utbildningsledarutbildning ska genomföras! Under fliken ”Utbildningsledarutbildning” är processen beskriven, hur det går till och vem som ska kontaktas. Det är viktigt att alla har kunskap om att Utbildningsleda[...]