Yrkeshögskoleförbundet

  • img_1618
  • yh-forum

För samarbete inom Yrkeshögskolan!

Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan. Förbundet driver frågor som rättssäkerhet för utbildningsanordnare, fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen yrkeshögskola.


 Senaste nytt

UL-utbildningar hösten 2016
Nu börjar en del utbildningar för hösten att komma ut. Vi kommer att köra pilotprojekt för de utbildningarna som ska anordnas administrativt genom yrkeshögskoleförbundet, men det kommer även ligga inbjudan till kurser som anordnas via aktörer inom yr[...]
Skrivelse till MYH
Vi i styrelsen för Yrkeshögskoleförbundet har tillsammans med SAUF, Sveriges auktoriserade utbildningsföretag skickat en skrivelse till MYH, Insynsrådet och Utbildningsdepartementet med anledning av den bristande framförhållningen, sena besked och de[...]
Anvisningarna till årets ansökan
Nu har Anvisningarna till årets ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning anlänt! Ställ era frågor om anvisningarna till Myndigheten för yrkeshögskolan till oss på info@yhf.se. Vi vidarebefordrar frågorna och svaren publiceras här på denna[...]
UL-utbildning
UL-utbildningen går nu in på sitt sjätte år. Sedan starten har minst 200 utbildningsledare examinerats över hela landet. Från och med hösten 2016 kommer administrationen runt kursen att förändras en del. Syftet är att underlätta för alla som vill ano[...]
YHFs administration
Jag heter Jenny och kommer att på 40% jobba administrativt med YHF. Jag har min bas i Lund, där jag jobbar på Folkuniversitetet. På Folkuniversitetet är min huvuduppgift kundtjänst, där jag tar emot kunder både via telefon och besök. Jag har även [...]