Yrkeshögskoleförbundet

  • img_1618
  • yh-forum

För samarbete inom Yrkeshögskolan!

Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan. Förbundet driver frågor som rättssäkerhet för utbildningsanordnare, fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen yrkeshögskola.


 Senaste nytt

YH-forum nytt datum
Det nya datumet för YH-forum är den 10 november. Programmet kommer snart, men fokus kommer att ligga på de nya besluten från propositionen ”En stärkt yrkeshögskola” och hur de påverkar oss. Så skriv in datumet i era kalendrar och håll utkik för[...]
Ändring kring YH Forum
Med anledning av ändringar och nyheter som Myndigheten kommer ut med under hösten, blir det inget YH Forum den 17 november. Håll ögonen öppna för nytt datum.[...]
UL-utbildningar hösten 2016
Nu börjar en del utbildningar för hösten att komma ut. Vi kommer att köra pilotprojekt för de utbildningarna som ska anordnas administrativt genom yrkeshögskoleförbundet, men det kommer även ligga inbjudan till kurser som anordnas via aktörer inom yr[...]
Skrivelse till MYH
Vi i styrelsen för Yrkeshögskoleförbundet har tillsammans med SAUF, Sveriges auktoriserade utbildningsföretag skickat en skrivelse till MYH, Insynsrådet och Utbildningsdepartementet med anledning av den bristande framförhållningen, sena besked och de[...]
Anvisningarna till årets ansökan
Nu har Anvisningarna till årets ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning anlänt! Ställ era frågor om anvisningarna till Myndigheten för yrkeshögskolan till oss på info@yhf.se. Vi vidarebefordrar frågorna och svaren publiceras här på denna[...]