Yrkeshögskoleförbundet

  • img_1618
  • yh-forum

För samarbete inom Yrkeshögskolan!

Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan. Förbundet driver frågor som rättssäkerhet för utbildningsanordnare, fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen yrkeshögskola.


 Senaste nytt

Yhf:s utbildningsledarutbildning
Nu kommer riktlinjerna om hur en Utbildningsledarutbildning ska genomföras! Under fliken ”Utbildningsledarutbildning” är processen beskriven, hur det går till och vem som ska kontaktas. Det är viktigt att alla har kunskap om att Utbildningsleda[...]
Sök bidrag för utlandspraktik, fortbildning och internationella samarbeten.
Vill ni ge studerande möjlighet till utlandspraktik eller erbjuda personal kompetensutveckling i andra länder? Ta chansen att söka finansiering genom EU-programmet Erasmus+. Universitets- och högskolerådet (UHR) fördelar medlen och inför 2017 finns ä[...]
God Jul och Gott Nytt År
önskas alla medlemmar från styrelsen! Läs styrelsens julhälsning här.[...]
Stort tack från styrelsen
Stort tack från styrelsen till alla Er som deltog på höstens YH-forum! Vi hoppas att ni passar på att svara på den utskickade enkäten för då har vi möjlighet att göra nästa YH-forum ännu bättre. Nästa YH-forum med årsmöte blir den 22 mars och d[...]
Information ifrån valberedningen
Valberedningen har påbörjat arbetet med att samla kandidater till kommande årsmöte. Följande roller ska väljas i mars: 1 ordförande på 1 år 4 ordinarie ledamöter på 2 år 1 suppleant på 2 år 1 suppleant på 1 år 1 revisor på 2 år 2 re[...]